Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (179)

Јавна набавка на репрезентативен материјал

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Репрезентативен материјал
 • Краен рок за достава на понуди 28.03.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Одржување и сервисирање на термотехничка инсталација во објектите на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 19.03.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организирање на службени патувања и хотелски сместувања за вработените на АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 18.03.2019 година во 11 часот

Oдржување и сервисирање на лифтови во административен објект

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуга - одржување и сервисирање на лифтови во административен објект
 • Краен рок за достава на понуди 11.03.2019 во 11.00 часот

Јавна набавка на Веб и мобилни апликации

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Веб и мобилни апликации
 • Краен рок за достава на понуди 24.12.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Здравствени прегледи на вработените во АЕК
 • Краен рок за достава на понуди 13.11.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка на систем за управување со закани

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за управување со закани
 • Краен рок за достава на понуди 21.11.2018 до 11:00 часот

Јавна набавка на услуги за мобилна телефонија

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Услуга за мобилна телефонија
 • Краен рок за достава на понуди 20.12.2018 во 11:00 часот

Јавна набавка за Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Сервисирање и одржување на дизел агрегати и УПС
 • Краен рок за достава на понуди 10.12.2018 во 11.00 часот

Јавна набавка на Клиентска информатичка опрема

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Клиентска информатичка опрема
 • Краен рок за достава на понуди 21.11.2018 во 11 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на