Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Набавки (179)

Јавна набавка за чистење на септичка јама

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Чистење на септичка јама
 • Краен рок за достава на понуди 01.10.2019 година во 11 часот

Јавна набавка за организација на натпревар за сајбер безбедност

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Организација на натпревар за сајбер безбедност
 • Краен рок за достава на понуди 22.10.2019 во 11 часот

Јавна набавка на Видео систем за соработка (video collaboration)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Видео систем за соработка (video collaboration)
 • Краен рок за достава на понуди 24.09.2019 во 11 часот

Јавна набавка на ГИС портал

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Набавка на ГИС портал
 • Краен рок за достава на понуди 17.09.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Систем за Регистрирање и нотификација на телекомуникациска терминална опрема која се увезува
 • Краен рок за достава на понуди 23.09.2019 до 11:00 часот

Јавна набавка на Адаптивна надградба на WEB GIS апликација и Единствената точка за информации (ЕТИ)

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Адаптивна надградба на WEB GIS апликација и Единствената точка за информации (ЕТИ)
 • Краен рок за достава на понуди 16.09.2019 во 11 часот

Јавна набавка на Регистрација на моторни возила

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Регистрација на моторни возила
 • Краен рок за достава на понуди 12.09.2019 во 11 часот

Јавна набавка на Клима уреди и филтри за разменување на топлина рекуператори за КМЦ Зајчев Рид

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Клима уреди и филтри за разменување на топлина рекуператори за КМЦ Зајчев Рид
 • Краен рок за достава на понуди 11.09.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви
 • Краен рок за достава на понуди 10.09.2019 во 11:00 часот

Јавна набавка на електрична енергија

Дополнителни информации

 • Предмет на набавка Набавка на електрична енергија
 • Краен рок за достава на понуди 06.09.2019 година во 11 часот
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на