Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Привремен прекин на услугата Преносливост на мобилни и и фиксни телефонски броеви

Почитувани,
Ве известуваме дека поради миграција на Централниот систем за преносливост на броеви, системот и услугата за пренос на мобилни и фиксни телефонски броеви нема да бидат достапни во периодот од 16:00 часот на 01.08.2019 година до 08:00 часот на 06.08.2019 година. Во овој период граѓаните ќе можат да ги поднесувате барања за пренос на телефонски броеви кај операторите, но операторите ќе можат да ги достават за пренос преку Централниот систем после 08:00 часот на 06.08.2019 година.
Се извинуваме за прекинот и Ви благодариме за разбирањето.

Со почит,

Агенција за електронски комуникации

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на