Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Поправка и сервисирање на службени моторни возила

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Поправка и сервисирање на службени моторни возила Краен рок за достава на понуди: 08.07.2019

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на