Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Правилник за користење на радиофреквенции во радиоаматерска служба

Дополнителни информации

    Датум на донесување на актот: Четврток, 06 Јуни 2019 Важечки пропис: Не

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на