Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Јавна набавка на Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Превентивно одржување на Централниот систем за преносливост на броеви Краен рок за достава на понуди: 02.07.2019 година во 11 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на