Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Oдржување и сервисирање на лифтови во административен објект

Дополнителни информации

    Предмет на набавка: Услуга - одржување и сервисирање на лифтови во административен објект Краен рок за достава на понуди: 11.03.2019 во 11.00 часот

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на